Sözlükte "mutabakat" ne demek?

1. Uyuşma, anlaşma, itilaf.
2. Uygunluk.
3. Uyummutabakat

Mutabakat kelimesinin ingilizcesi

agreement uyu?ma, anla?ma
Köken: Arapça